Dorpsraad Clinge

verslag van het overleg met de gemeente. [3]

Naar pagina 1-2

 

De bevindingen n.a.v. het 'rondje Clinge’ met Dhr. R. van Damme
(openbare werken gemeente Hulst) en Dorpsraad Clinge
.

Betonnen blokken bij de kerk
Een alternatief voor deze situatie is erg duur. Een betaalbare oplossing kan zijn het verwijderen van de blokken en het aanbrengen van struikjes ter afscheiding. Hierbij wordt dan alleen gedacht aan de rij blokken bij de kerk en de strook bij Café de Troubadour. Tegenover de kerk dus niet.

Sociale veiligheid in ’t Zeegat ’s avonds verontrustend :
bossage weghalen en nachtbranders instellen. Dhr. R. van Damme onderzoekt van wie de bossage is en gaat na of het mogelijk is enkele avondbranders door nachtbranders te vervangen.


Fietsverkeer vanaf ’t Zeegat richting Nieuw-Namen niet veilig : kanalisatiestreepjes gewenst.
Dit is op een vrij eenvoudige wijze te realiseren door een aantal stenen uit het wegdek te vervangen door witte stenen zodat de fietsstrook duidelijk wordt.

Betere aanduiding straatnaam/ verdeling nummers ferd.Bolstraat.
wordt uitgevoerd.

Geen trottoir bij Jac. Jordaenstraat en Ruysdaelstraat. In de tijd dat deze wijk gebouwd werd was dit een normaal verschijnsel. Het is moeilijk om in deze straten overal een trottoir te realiseren. Als de weg herbestraat wordt is het wel mogelijk de parkeerstrook iets te verhogen zodat er een iets veiligere situatie onstaat.

Verlichting voetpaadje tussen F.Bolstraat en Ruysdaelstraat.
Nachtbranders ipv avondbranders instellen aangezien dit pad ’s avonds laat niet verlicht is en daardoor niet veilig.


Bord Julianatraat is niet teruggeplaatst na aanrijding, wordt teruggeplaatst.


Slechte staat stuk trottoir in de Julianastraat (agv verzakking/stukrijden door bouwverkeer) wordt gerepareerd.


Borden verboden voor honden bij Malpertuus vervangen, wordt uitgevoerd.

Er komt wellicht een bord in de ‘sGravenstraat met een aanduiding van het parkeerterrein aan de Sterredreef. Het gebrek aan parkeerplaatsen in de ’s Gravenstraat kan hierdoor gedeeltelijk worden opgevangen. Ook de bocht van de ’s Gravenstraat richting Sterredreef wordt aangepakt. Hiervan wordt een flauwere bocht gemaakt zodat vrachtverkeer en bussen gemakkelijker de Sterredreef in kunnen draaien en niet steeds de stoeprand meepakken.

Plaats nieuw zebrapad? Tegenover café 'de Lanbouw'.

Verpaupering van het bushokje bij het Sterreterrein, Dit wordt opgeknapt.

Putten in de Molenstraat (waardoor veel geluids- en trillingoverlast) worden gerepareerd.

Scherpe randjes in 's Gravenstraat, gevaarlijk voor fietsers
Nieuw wegdek wordt altijd iets hoger gelegd aangezien dit nog wat zakt. Om te voorkomen dat de goot boven het wegdek uit gaat steken worden straatstenen iets hoger aangebracht. In de loop van de jaren lost dit zichzelf op.

Ter info:
Situatie bij kruispunt Molenstraat/’sGravenstraat onveilig.
De Gemeente heeft geen geld voor de reconstructie. Dit punt komt terug in het droomtraject Clinge 2016.

Verbod voor vrachtwagens in het centrum van het dorp. Bedrijven in de
’s Gravenstraat moeten bereikbaar blijven, verbod geldt slechts voor een kort stuk. Dit voorkomt wel doorgaand vrachtverkeer naar het industrieterrein. Betere bewegwijzering voor vrachtwagens naar het industrieterrein toe. (zie droomtraject)