Dorpsraad Clinge

verslag van het overleg met de gemeente. [2]

Dinsdag 13 februari 2007 / Jan van Drongelen

Kruising Molenstraat/ Gravenstraat
De wijziging van de kruising Molenstraat / 's Gravenstraat gaat voorlopig niet door aangezien de Gemeente Hulst hiervoor geen financiële middelen beschikbaar heeft. De dorpsraad gaat onderzoeken of er op een andere manier een oplossing kan worden gevonden voor de gevaarlijke situatie op het kruispunt.

Oversteekplaats naar Malpertuus gaat definitief door.
Volgende week wordt er door Jan van Drongelen doorgegeven wanneer de oversteekplaats gerealiseerd gaat worden. De bedoeling is nog dit voorjaar.

Verlichting pad naar de peuteropvang bij de St. Bernardusschool.
Dit verzoek is gekomen van een aantal ouders van peuters. Ook tijdens de donkerste dagen in de winter blijkt het pad echter voldoende verlicht te zijn. Dit verzoek wordt daarom ingetrokken.

Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)
Er is behoefte in Clinge aan een JOP. Dit wordt meegenomen door het team Jeugd en Jongeren van het Droomtraject. (zie voor meer info over het droomtraject
deze pagina).

Afspraak ambtenaar Openbare Werken gemeente Hulst
Zeer binnenkort wordt er samen met één of meerdere ambtenaren van de dienst Openbare Werken van de gemeente Hulst een aantal zaken besproken die voor verbetering vatbaar zijn in ons dorp. Denk hierbij aan de betonblokken bij de kerk, kapotgereden trottoir, het bushokje aan de ingang van het Sterreterrein en een straatnaambord dat problemen oplevert. We gaan samen ter plekke kijken zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. De dorpsraad levert hiervoor een puntenlijstje aan bij Jan van Drongelen.

Restant éénmalige subsidie
Het restant van de éénmalige subsidie van de gemeente Hulst (€ 4500,-) wordt besteed aan hanging baskets. Dit voorjaar worden deze opgehangen in de 's Gravenstraat.