Dorpsraad Clinge

verslag van het overleg met de gemeente. [1]

Woensdag 11 oktober 2006 / Jan van Drongelen

 

Kruising Molenstraat-Gravenstraat (verzoek financiële bijdrage dorpsraad)
De gemeente heeft een verzoek ingediend bij de dorpsraad om een financiële bijdrage te leveren aan de herziening van de verkeersonveilige kruising Molenstraat - ’s Gravenstraat. Deze bijdrage zou ten koste gaan van de eenmalige subsidie waarvan nog € 4.500,- over is. De dorpsraad geeft het probleem kruising Molenstraat - ’s Gravenstraat, de hoogste prioriteit aangezien er dagelijks verkeersonveilige situaties ontstaan. Ook de fietsersbond maakt zich sterk voor herziening van de huidige situatie op het kruispunt aangezien zij deze momenteel als onacceptabel beschouwen. De dorpsraad Clinge is verbaasd over het feit dat de gemeente een bijdrage vraagt voor een constructiefout uit het verleden waarbij de verantwoordelijkheden geheel bij de gemeente liggen. Hoe verantwoordt men een jarenlange onveilige situatie als er bij wijze van spreken morgen een dodelijk ongeval gebeurt? De verkeerscommissie is ervan overtuigd dat hier wijzigingen moeten worden aangebracht, er zijn echter geen financiële middelen voor. De dorpsraad wil graag meedenken (ook financieel) en is eventueel bereid een bijdrage van € 2000,- te leveren,op voorwaarde dat hiervoor ook een aantal fietsenrekken bij de Clingse bossen worden geplaatst en dat er een oversteekplaats naar Malpertuus komt voor de overstekende scholieren die naar de gymlessen gaan.

I
n het voorjaar van 2006 heeft de dorpsraad onder de bewoners een enquête uitgeschreven met de vraag wat men met het resterende geld zou willen doen. Hieruit kwamen onder andere de bovengenoemde twee items naar voren. De dorpsraad kan onmogelijk de uitkomsten van dit onderzoek naast zich neerleggen en het geld enkel gebruiken om een “fout” kruispunt veiliger te maken. De dorpsraad wil graag weten welk plan de gemeente voor het kruispunt heeft klaarliggen (betreft het hier het oorspronkelijke plan of een herziene versie?)
Jan van Drongelen komt hierop terug.

Oversteekplaats naar Malpertuus (besproken in de verkeerscomm).
De verkeerscommissie heeft aangegeven dat het niet past binnen het beleid van 30-km zones om oversteekplaatsen te creëren. Er is voor stichting Tragel echter een oversteekplaats gerealiseerd dus dit argument geldt niet. De verkeerscommissie stelt echter voor om de kinderen van de basisschool via dit zebrapad richting Malpertuus te laten lopen. Dit is echter geen realistische optie, kinderen moeten ver omlopen en dienen zelfs 1x extra over te steken via die route.
Jan van Drongelen neemt dit mee en komt hierop terug.

Verlichting pad naar de peuteropvang bij de Bernardusschool (idem).
Jan van Drongelen vraagt waar de verlichting precies gewenst is. Ellen Verstraten geeft aan dat de verlichting eventueel aangebracht kan worden op het bestaande hekwerk. Dit in overleg met de basisschool en de peuterspeelzaal. Dit punt kan op een vrij eenvoudige wijze worden opgelost.

JOP bij ingang sterre-terrein (recente problemen met hangjongeren).
George Bertram (jongerenwerker) van de gemeente Hulst heeft tijdens de laatste dorpsraadvergadering toelichting gegeven over de Jongeren Ontmoetings Plek in Clinge. Over een JOP was bij de huidige dorpsraad niks bekend. In het voorjaar van 2005 is hierover intensief overleg geweest met de politie, gemeente Hulst, stichtingTragel en een aantal jongeren. Toen is besloten bij de ingang van het Sterre-terrein een JOP aan te leggen. Naar aanleiding van recente problemen met jongeren bij de bushalte daar is de dorpsraad in overleg hierover gegaan met de gemeente. De geschiktheid van deze plaats wordt sterk in twijfel getrokken, omwonenden zijn hier niet blij mee en ook dhr. Beuten van Stichting Tragel wil geen JOP aan de ingang van het sterre-terrein. De dorpsraad onderzoekt andere mogelijkheden en komt hierop terug.

Klacht over voetpad richting Malpertuus.
Het voetpad richting Malpertuus is smerig. Er ligt vaak hondepoep. Jan van Drongelen gaat hier achteraan en laat evt. een bord plaatsen.

Subsidies

Penningmeester van de dorpsraad Andy van Goethem heeft hierover recent overleg gehad met de gemeente. Het betrof hier de subsidie voor de wandelvierdaagse, de kerstmarkt en de reguliere subsidie van de dorpsraad.