droomtraject 'Clinge in 2016'. [pagina 5]

download

 

 

Op stap naar Clinge 2016

Vervolg van het droomtraject Clinge 2016.

 

Team Natuur, Omgeving, Recreatie en Werkgelegenheid

 

 

In het kader van de WMO ontwikkelpilot van de gemeente Hulst is door de dorpsraad en een aantal actieve bewoners een droomtraject uitgevoerd dat eindigde in een drukbezochte (600 bezoekers) droommarkt op zondag 24 juni 2007.
Het doel van het droomtraject was een impuls aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Clinge door hen in droomteams te laten denken en werken aan het Clinge van 2016. In de voorbereiding van het droomtraject zijn een 4-tal thema’s vastgesteld op grond waarvan de droomteams aan de slag zijn gegaan om hun ideeën en plannen op de droommarkt aan de bevolking te presenteren.
Te weten:
Voorzieningen, Wonen en Jeugd.
Dorpshart en plek voor verenigingen.
Verkeer en Milieu.
Natuur, Omgeving en Toerisme.

Korte beschrijving van Plan-Idee:

 

Het idee is om de vele mogelijkheden van Clinge en omgeving beter te benutten voor recreatieve en toeristische doeleinden, zowel voor de eigen bevolking als voor mensen van buiten Clinge.
Dergelijke voorzieningen dragen zowel bij aan het prettig wonen en leven in Clinge als aan kleinschalige toeristische bedrijvigheid in het dorp.
Tijdens de droommarkt in juni zijn op dit vlak ideeën gepresenteerd op de volgende onderwerpen.

 

 

Concrete uitwerking van de verschillende ideeën en plannen:

Wandel- en fietsroutes

Kleinschalig zijn er in en rond de kern van Clinge veel mogelijkheden om op korte termijn een aantal korte wandel- en fietsroutes op te zetten. Deze zijn vooral interessant voor de eigen bewoners, maar hebben natuurlijk ook een toeristische uitstraling.
Vooral daarvoor is het belangrijk dat de routes goed aansluiten op grotere netwerken van wandel- en fietsroutes in Nederland en België. Clinge ligt bijvoorbeeld al in de tweelanden route die door Belgische wandel en fiets organisaties is opgezet. Middels samenwerking met de andere kernen moet er een verbreid netwerk opgezet gaan worden dat zich ook prima leent voor een project op Zeeuws Vlaams of Euregio Scheldemondniveau.

 

Ruiter- en menroutes

Clinge en vooral de omgeving is bij uitstek een gebied waar het heerlijk vertoeven is met (wagen en) paard. Het lijkt ook goed mogelijk om routes door het dorp te laten lopen en dat is vrij uniek. Typisch ook een voorziening die voor de eigen bevolking een meerwaarde oplevert, maar tevens zorgt voor toeristische uitstraling. Ook hier biedt de mogelijkheid van grensoverschrijdende samenwerking veel perspectief.


Kanotochten door het Zeeuws-Vlaamse land

Bij het waterschap is er al geïnformeerd naar de mogelijkheden. Er bestaat zeker interesse mits de krachten van eerdere kernen gebundeld worden.

 

Overnachtingsmogelijkheden.
Meer bed- and breakfast mogelijkheden in de regio, een kleinschalige camping en wellicht een verdere uitbreiding van Reynaertland moeten toeristen naar ons mooie land lokken.

 

Werkgelegenheid in de toeristische sector

Door meer bezoekers en nieuwe banen binnen campings en andere overnachtingsmogelijkheden moeten er nieuwe banen gaan ontstaan in ons gebied.

 

Termijn van realisering.

 

pijl Wandel en fietsroutes
Dit zal een relatief lang proces worden maar wel met de mogelijkheid om tussentijds kleine succesjes te boeken. Om die reden is het mogelijk om er al snel mee te starten.

pijl Ruiter- en menroutes
Eerste korte routes moeten in 2008 gerealiseerd kunnen gaan worden, de kosten zijn relatief laag omdat er gebruik wordt gemaakt van bestaande paden en wegen.

pijl Kanotochten door het Zeeuws-Vlaamse land
Termijn van realisatie en kosten zijn erg moeilijk in te schatten, het overgrote deel van de kosten zal bij het waterschap komen te liggen.

pijl Overnachtingsmogelijkheden
Het creëren van de mogelijkheid om Clinge te overnachten zullen vooral voortvloeien uit het ontwikkelen van toeristische voorzieningen zoals hiervoor genoemd. Voor wat betreft de financiële haalbaarheid is het uitgangspunt dat dit uitgaat van particuliere exploitanten, die hierin een kans zien om dit commercieel uit te baten.
De ontwikkeling van grote projecten in de gemeente Hulst zoals het plan Perkpolder zullen daar een grote invloed op hebben.

pijl Werkgelegenheid in de toeristische sector
Toeristische activiteit in Clinge door verbetering van de recreatieve en toeristische voorzieningen kan zeker als bijeffect werkgelegenheid opleveren in de toeristische sector. Daar waar mogelijk wil de dorpsraad dat zoveel mogelijk stimuleren.
Deze ontwikkeling zal vooral ook samenvallen met de realisering van de grote projecten in Oost Zeeuws-Vlaanderen zoals Perkpolder.


 

 

 

 

 

 

 

 


Financiën

Wandel en fietsroutes
Financieel is er uit diverse bronnen ondersteuning te krijgen.

Ruiter- en menroutes
Eerste korte routes moeten in 2008 gerealiseerd kunnen gaan worden, de kosten zijn relatief laag omdat er gebruik wordt gemaakt van bestaande paden en wegen.

Kanotochten door het Zeeuws-Vlaamse land
De dorpsraad mist de expertise om voor dit soort projecten de termijn van realisatie en kosten goed in te schatten.
Het project zal voor een belangrijk deel afhangen van de bereidheid van het waterschap om mee te werken aan de realisering en eventueel kosten te maken. Daartegenover biedt dit idee wellicht ook mogelijkheden om inkomsten te genereren, waardoor het interessant kan worden voor particuliere exploitatie.


 

 

 

Schaatsen in Clinge!


In de winter van 2009 kan er volop geschaatst worden in Clinge!
Een van de grote dromen van de jeugd uit Clinge is een schaatsbaan. Baantjes trekken op natuurijs komt nog maar zelden voor. Het zou toch doodzonde zijn dat deze oer-Hollandse traditie verloren gaat. Met die droom van de kinderen is de dorpsraad van Clinge aan de slag gegaan. Een kunststof schaatsbaan biedt de oplossing. De tennisvelden zijn de ideale locatie voor het schaatsplezier. Er is verlichting, ze zijn in de wintermaanden beschikbaar, er is een kantine voor de nodige versnaperingen en er is een omheining tegen ongewenste bezoekers.
Tennisvereniging Game ’78 stelt de accommodatie beschikbaar. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen was zó enthousiast over het idee dat zij de baan gaan aankopen voor Clinge zodat er ook in de wintermaanden een sportieve buitenactiviteit is in het grensdorp.

De baan zal niet alleen door de Clingenaren gebruikt gaan worden maar zal ook een regionale functie krijgen. In heel Oost-Zeeuws-Vlaanderen is er geen voorziening om te schaatsen in de winter. Met een kunststof schaatsbaan heeft Clinge een primeur in Zeeuws-Vlaanderen waar we best een beetje trots op zijn.
Organisatorisch moet er echter nog veel geregeld worden. De dorpsraad organiseert in Januari een bijeenkomst om samen met anderen te brainstormen over de uitwerking van het schaatsproject.
De mogelijkheden zijn legio, zo kunnen er schaatsclinics gehouden worden, ijshockey wedstrijden, schooluitstapjes en verjaardagsfeestjes. Maar het recreatief schaatsen staat natuurlijk voorop. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wordt eigenaar van de baan en de dorpsraad Clinge gaat de exploitatie regelen. Er zal met vrijwilligers gewerkt worden maar ook wordt ingespeeld op de maatschappelijke stage die middelbare scholieren gaan uitvoeren. Er is tevens reeds contact met Hulst in Beweging van Stichting Welzijn Hulst.
Het betreft een mobiele baan die ook op andere plaatsten gebruikt kan worden. De baan wordt gelegd door middel van een clicksysteem, zoals clicklaminaat, waardoor verhuizen goed mogelijk is.

 
Namens de initiatiefgroep “Droomtraject Clinge in 2016”
Ellen Verstraten, Molenstraat 103 Clinge.
telefoon: 0114 - 316954.
email: verstraten@zeelandnet.nl